Ανακαινισμένες κατοικίες

Περιστέρι Αττικής

Ανακαίνιση με θερμοπρόσοψη κατοικίας και ισογείου καταστήματος.